Πολιτική Απορρήτου

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι εξαιρετικά σημαντική για το δικτυακό τόπο Solo Oro Jewelry και είναι μέσα στην πολιτική μας να σεβαστούμε τυχόν συλλογή προσωπικών δεδομένων μέσα σπό την λειτουργία του δικτυακού μας τόπου.

Ενδεχομένως να μας δηλώσετε κάποια προσωπικά δεδομένα σε διάφορες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, μπορεί να μας δηλώσετε ορισμένες πληροφορίες, όπως το όνομα και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (E-mail), για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, προκειμένου να διεκπεραιώσουμε ένα αίτημα σας.

Ως εκ τούτου, έχουμε αναπτύξει την παρακάτω Πολιτική Απορρήτου με απώτερο σκοπό να σας ενημερώσουμε πώς συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε αυτά τα προσωπικά δεδομένα, καθώς επίσης και να σας εξηγήσουμε τα δικαιώματά σας, σύμφωνα πάντα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαικής Ένωσης.

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαικής Ένωσης, τα προσωπικά δεδομένα ορίζονται ως: «Οποιαδήποτε πληροφορία αφορά φυσικό πρόσωπο που έχει ταυτοποιηθεί ή μπορεί να εξακριβωθεί».

Ασφάλεια και ποιότητα δεδομένων

Σκοπός μας είναι να προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και να διατηρούμε την ποιότητά τους. Εφαρμόζουμε κατάλληλα μέτρα και διαδικασίες, όπως π.χ. χρήση κρυπτογράφησης (SSL – Secure Socket Layer). Το SSL αποτελεί ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας το οποίο κρυπτογραφεί την επικοινωνία μεταξύ της συσκευής σας και του διακομιστή (Server). Η αποκρυπτογράφηση των στοιχείων σας είναι εξαιρετικά ισχυρή και θεωρείται πρακτικά απαραβίαστη.

Ποιες προσωπικές πληροφορίες συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε

Οι πληροφορίες των επισκεπτών – χρηστών που συλλέγουμε μέσω του δικτυακού μας τόπου Solo Oro Jewelry είναι:

 • Διεύθυνση IP. Η διεύθυνση IP συλλέγεται προσωρινά κάθε φορά που έχετε πρόσβαση στον δικτυακό μας τόπο στα αρχεία καταγραφής του διακομιστή μας (Server), στα αρχεία καταγραφής του λογισμικού ασφαλείας (Firewall). Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την εξασφάλιση της ασφάλειας του δικτυακού μας τόπου και για την αποφυγή καταχρήσεων. Οι πληροφορίες διεύθυνσης IP δεν είναι άμεσα αναγνωρίσιμες πληροφορίες.
 • Ανώνυμες στατιστικές πληροφορίες χρήσης. Κατά την επίσκεψη – χρήση του δικτυακού μας τόπου, συλλέγονται ανώνυμες στατιστικές πληροφορίες χρήσης, μέσω της Google, με σκοπό την βελτίωση της εμπειρίας πλοήγησης του επισκέπτη – χρήστη. Στοιχεία που συλλέγονται ανώνυμα είναι η ημερομηνία επίσκεψης – χρήσης, ο χρόνος παραμονής και άλλα σύμφωνα πάντα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Google.
 • Πληροφορίες στην φόρμα επικοινωνίας. Οποιεσδήποτε πληροφορίες παρέχετε εθελοντικά υποβάλλοντας ένα αίτημα μέσω της φόρμας επικοινωνίας του δικτυακού μας τόπου Solo Oro Jewelry. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να απαντήσουμε στο αίτημά σας.

Με ποιον μοιραζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες

Δεν μοιραζόμαστε προσωπικές πληροφορίες με οποιονδήποτε, εκτός των παρακάτω περιπτώσεων:

 • Αν είναι απαραίτητο να διεκπεραιώσουμε ένα αίτημα σας που μας έχει αποσταλεί μέσω της φόρμας επικοινωνίας και εμπεριέχει κάποια εμπλεκόμενα τμήματα της Εταιρείας, π.χ. Λογιστήριο.
 • Αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων όταν απαιτούνται από το νόμο. Παρακαλούμε έχετε υπόψη ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι πιθανό να ζητηθεί η αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων με δικαστική ή άλλη κρατική εντολή, κλήτευση ή ένταλμα.

Διατήρηση προσωπικών πληροφοριών

Δεν θα διατηρήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που απαιτείται για το σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν. Αυτό σημαίνει ότι οι συγκεκριμένες πληροφορίες θα καταστραφούν ή θα διαγραφούν από τα συστήματά μας όταν δεν θα είναι πλέον απαραίτητες.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε για τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.
 • Δικαίωμα διόρθωσης. Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται κάποιο λάθος στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε, μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση ώστε να προβούμε στη διόρθωσή του.
 • Δικαίωμα διαγραφής. Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους παραπάνω σκοπούς επεξεργασίας.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας. Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Δικαίωμα φορητότητας. Μπορείτε να μας ζητήσετε να σας παραδώσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε αναγνώσιμη μορφή ή να τα διαβιβάσουμε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
 • Δικαίωμα εναντίωσης και ανάκλησης συγκατάθεσης στην επεξεργασία. Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία τους, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας. Εάν έχετε δηλώσει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ.

Μπορείτε να υποβάλετε το αίτημά σας, είτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας, επικοινωνώντας με τον δικτυακό τόπο Solo Oro στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@soloorojewelry.gr όπου θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για να ικανοποιηθεί το αίτημά σας εφόσον αυτό είναι σύμφωνο με το εφαρμοστέο δίκαιο και τα επαγγελματικά πρότυπα.

Επίσης έχετε το δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Τηλ. 210 64 75 600, Fax: 210 64 75 628, Email: contact@dpa.gr, Ιστοσελίδα www.dpa.gr.

Συνδέσεις τρίτων

Ο δικτυακός τόπος Solo Oro Jewelry συνδέεται με δικτυακές τοποθεσίες και υπηρεσίες τρίτων που δεν ελέγχονται από αυτόν. Ο δικτυακός τόπος Solo Oro Jewelry δεν φέρει καμία ευθύνη για την ασφάλεια ή το απόρρητο τυχόν πληροφοριών που συλλέγονται από δικτυακές τοποθεσίες ή άλλες υπηρεσίες. Θα πρέπει οι επισκέπτες – χρήστες να είναι προσεκτικοί και να ελέγχουν τις Πολιτικές Απορρήτου που ισχύουν για τις δικτυακές τοποθεσίες και τις υπηρεσίες τρίτων που χρησιμοποιούν.