Όροι Χρήσης

Καλωσορίσατε στo δικτυακό τόπο soloorojewelry.gr

Παρακαλούμε θερμά τους επισκέπτες - χρήστες του δικτυακού τόπου soloorojewelry.gr να διαβάσουν προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσης καθώς και τους ειδικότερους όρους περί Πνευματικών Δικαιωμάτων, Πολιτικής Απορρήτου και Πολιτικής Cookies, πριν προβούν στη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου. Οι παρόντες όροι χρήσης και οι ειδικότεροι όροι ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σχετικά με τη χρήση του δικτυακού τόπου soloorojewelry.gr και ολόκληρου του περιεχομένου που περιλαμβάνεται σε αυτόν, όπως κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, βίντεο, μουσικής και αρχείων.

Ο δικτυακός τόπος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.soloorojewelry.gr, η οποία θα αναφέρεται εφεξής ως «Solo Oro Jewelry».

Για κάθε διευκρίνιση ή παροχή πληροφοριών ο επισκέπτης – χρήστης μπορεί να απευθύνεται στο δικτυακό τόπο Solo Oro Jewelry μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (E-Mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info  soloorojewelry.gr ή μέσω τηλεφώνου, στην τηλεφωνική γραμμή 2103241221.

 

Με τη χρήση του δικτυακού τόπου Solo Oro Jewelry, θεωρείται ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει να συμμορφώνεστε και να δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους χρήσης, οι οποίοι σε συνδυασμό με τους ειδικότερους όρους περί Πνευματικών Δικαιωμάτων, Πολιτικής Απορρήτου και Πολιτικής Cookies, διέπουν τη σχέση σας με τον δικτυακό τόπο Solo Oro Jewelry.

Ο δικτυακός τόπος Solo Oro Jewelry διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας, να αλλάξει, τροποποιήσει, προσθέσει ή αφαιρέσει τμήματα οποτεδήποτε, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς, αυτών των όρων χρήσης, των ειδικότερων όρων και οποιονδήποτε άλλων πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.

Παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά τους όρους χρήσης και τους ειδικότερους όρους περί Πνευματικών Δικαιωμάτων, Πολιτικής Απορρήτου και Πολιτικής Cookies, ώστε να είστε ενημερωμένοι σχετικά με οποιεσδήποτε αλλαγές.

Σε περίπτωση διαφωνίας με τους όρους χρήσης και τους ειδικότερους όρους, παρακαλούμε να διακόψετε και να αποφύγετε την περιήγησή σας στο δικτυακό τόπο Solo Oro Jewelry.

 

Από το ηλεκτρονικό κατάστημα soloorojewelry.gr γίνεται έκθεση και διάθεση των προϊόντων της εταιρείας «SOLO ORO E.E.» που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Περικλέους 30 – 32, Τ.Κ. 105 62, Αθήνα με Α.Φ.Μ.: 800532737.

 

Πνευματικά Δικαιώματα

Όλο τα κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, βίντεο, μουσική, αρχεία, εφεξής «περιεχόμενο» του δικτυακού τόπου Solo Oro Jewelry, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων και όσων σαφώς προκύπτουν ότι κάτοχοί τους είναι τρίτοι (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού δικαίου, του Ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Το περιεχόμενο υπόκειται αρκετά συχνά σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση του δικτυακού τόπου Solo Oro Jewelry.

Δεν επιτρέπεται η ολική ή μερική αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μεταφόρτωση σε διακομιστή (Server), αποστολή, μετάδοση, διανομή ή χρήση του δικτυακού τόπου Solo Oro Jewelry και οποιωνδήποτε περιεχομένων του για τη δημιουργία παράγωγων έργων χωρίς την εκ των προτέρων έγγραφη συγκατάθεση του δικτυακού τόπου Solo Oro Jewelry.

Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου, τμήματος του περιεχομένου, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η άδεια αυτή παρέχεται υπό την προϋπόθεση ότι ο χρήστης δεν θα τροποποιήσει το περιεχόμενο που παρουσιάζεται στο δικτυακό τόπο Solo Oro Jewelry και ότι θα τηρεί τα προβλεπόμενα στους όρους περί Πνευματικών Δικαιωμάτων.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή ρητή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

 

Η μη συμμόρφωσή σας με τους όρους περί Πνευματικών Δικαιωμάτων θα έχει ως αποτέλεσμα τον αυτόματο τερματισμό οποιωνδήποτε χορηγηθέντων δικαιωμάτων, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και θα πρέπει να καταστρέψετε άμεσα όλα τα αντίγραφα των μεταφορτωμένων υλικών που έχετε στην κατοχή σας ή βρίσκονται υπό τον έλεγχό σας. Εκτός από την περιορισμένη άδεια που σας χορηγείται στην προηγούμενη παράγραφο, ο δικτυακός τόπος Solo Oro Jewelry δεν σας παρέχει κανένα ρητό ή σιωπηρό δικαίωμα ή άδεια χρήσης βάσει οποιωνδήποτε ευρεσιτεχνιών, εμπορικών σημάτων, πνευματικών δικαιωμάτων ή οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ή άλλης ιδιοκτησίας. Δεν έχετε δικαίωμα να πραγματοποιείτε «αντανάκλαση» (Mirroring) των περιεχομένων αυτού του δικτυακού τόπου σε άλλο δικτυακό τόπο ή σε οποιοδήποτε άλλο μέσο.

Περιορισμός Ευθύνης

Προσπαθούμε να διασφαλίζουμε ότι οι πληροφορίες που παρουσιάζονται είναι ακριβείς, πλήρεις και ανανεώνονται σε τακτική βάση. Με τη χρήση αυτού του ηλεκτρονικού καταστήματος, αποδέχεστε και δεσμεύεστε από τους όρους και τις συνθήκες που ισχύουν κατά την ημερομηνία χρήσης του.

Δεν εγγυόμαστε ή εκπροσωπούμε την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα, ούτε εγγυόμαστε ότι η χρήση αυτής της ιστοσελίδας θα είναι χωρίς διακοπές ή λάθη, ούτε ότι σε περίπτωση που υπάρχουν λάθη θα διορθώνονται αυτομάτως. Δεν εγγυόμαστε την προστασία από ηλεκτρονικούς ιούς ή άλλα επιβλαβή ηλεκτρονικά στοιχεία, μέσω της χρήσης του ιστότοπού μας.

Η εταιρία εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών για τη μη διαθεσιμότητα των προϊόντων ή τυχόν καθυστέρηση στην παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων.

Τροποποίηση των όρων του παρόντος

Η Solo Oro Jewelry διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. Εάν χρησιμοποιήσετε το κατάστημά μας μετά από ανακοίνωση τροποποίησης των Όρων Χρήσης, σημαίνει πως συμφωνείτε με τους νέους Όρους Χρήσης. Για το λόγο αυτό σας συνιστούμε να παρακολουθείτε τους Όρους Χρήσης σε συχνή βάση, προκειμένου να τους γνωρίζετε επακριβώς.

Αγορά Προϊόντων

Κατά την καταχώρηση της παραγγελίας σας θα λάβετε ένα αυτοματοποιημένο email το οποίο θα επιβεβαιώνει τη λήψη της παραγγελίας και θα αναφέρει τις λεπτομέρειες της αγοράς σας. Σε περίπτωση που στην παραγγελία σας προκύψει κάποιο ζήτημα, τότε θα σας αποσταλεί αντίστοιχο email ή θα επικοινωνήσουμε μαζί σας στο τηλέφωνο που έχετε καταχωρήσει κατά την εγγραφή σας ή την καταχώρηση της παραγγελίας σας. Παρακαλούμε να φροντίζετε για την παραλαβή των email, για τη φύλαξή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της συναλλαγής μας και για την έγκαιρη ενημέρωση μας στη περίπτωση που οποιαδήποτε από τα στοιχεία επικοινωνίας σας τροποποιηθούν.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε τη διεκπεραίωση παραγγελίας σε περιπτώσεις μη διαθεσιμότητας ή κατάργησης προϊόντων.

Τιμές Προϊόντων

 Όλες οι τιμές που παρουσιάζονται στο κατάστημά μας συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η τιμή του ίδιου προϊόντος μεταβάλλεται όταν υπόκειται σε τροποποίηση ενός ή παραπάνω φυσικών χαρακτηριστικών του, όπως αυτό του μεγέθους. Αν και καταβάλουμε σε κάθε περίπτωση κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακριβή περιγραφή των στοιχείων και των τιμών που παραθέτουμε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο κάποιων τυπογραφικών ή τεχνικών λαθών σε τιμές και περιγραφές προϊόντων. Τα έξοδα μεταφοράς μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, καθώς και τελωνειακοί ή λοιποί φόροι δεν συμπεριλαμβάνονται στις τιμές που αναγράφονται δίπλα από κάθε προϊόν.

Πολιτική Επιστροφής Προϊόντων

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε ‘‘επιστροφή χρημάτων’’ και να επιστρέψετε τα προϊόντα, αυστηρά εντός του χρονικού διαστήματος δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημέρα παραλαβής της παραγγελίας. 

 Στην περίπτωση αυτή επιβαρύνεστε εσείς με:

        Τα έξοδα μεταφοράς των προϊόντων 

        Τα έξοδα ασφάλισης

        Τα έξοδα εκτελωνισμού για χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 Απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου η αίτησή σας να γίνει δεκτή είναι το κάθε προϊόν προς επιστροφή να:

1.     Βρίσκεται στην αρχική του άριστη κατάσταση, άθικτο και αχρησιμοποίητο, μέσα στη συσκευασία του.

2.     Έχει παραληφθεί, ελεγχθεί και εγκριθεί από την εταιρία.

3.     Συνοδεύεται απαραίτητα από την πρωτότυπη απόδειξη και όλα τα λοιπά έγγραφα αγοράς.

 Στην περίπτωση που πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις υποχρεούμαστε να σας επιστρέψουμε το τίμημα που έχετε καταβάλλει εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας προς επιστροφή.

 

Κατά την παραλαβή του προϊόντος σας συστήνουμε να ελέγξετε προσωπικά το προϊόν που παραδίδεται και να επιβεβαιώσετε ότι παραμένει άθικτη η συσκευασία του.

Ασφάλεια Πληρωμών

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Nexi eCommerce” και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.